Ew Testamento: Chipay Tawkquiztan

Gjuha: Puquina

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.