Ревизирано изднаие

Gjuha: български

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.