Ghayavi Mak

Gjuha: Ghayavi

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.