Kitap molinas men ringkat na alaata'ala: perjanjian baru

Gjuha: Balantak

Version Information

<><>No promoVersionInfo<><>

Të dhënat e të drejtave të autorit

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.