Yennu Gbouŋ Mɔɔr

Gjuha: Bimoba

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© Wycliffe Bible Translators