Na Rorongo Ke Toke Eigna a Jisas Krais

Gjuha: Bughotu

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.