Bibeli Gusunɔn Gari

Gjuha: Baatonum

Version Information

Bariba, Bibeli Gusunɔn Gari

This translation, published by the UEEB/SIM au Benin, was published in 1996.

If you are interested in obtaining a printed copy, please contact the SIM at SIM, BP 15, Parakou, Benin.

Të dhënat e të drejtave të autorit

© UEEB/SIM au Benin, 1996