Ritonõpo Omiry

Gjuha: Apalaí

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© 1986, 2005, 2017, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.