Liáꞌa Chuánshi Dios Shínaa

Gjuha: Achagua

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.