Tur gewasin o baibasit boubun

Gjuha: Arifama-Miniafia

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.