Dritarja e kërkimit

Mateo 2

Mak ri tijojem rib'ak chirij ch'umil

1Kakaj Jesús xq'uisi'y Belén ri jun tilmit re Judea la' mak junab' cuando Nab'e Herodes wi' pire rey. La' mak k'ij li xpetak nic'j winak laj jsuc'lal lamas tielwi'ch k'ij, rechak tijojemi' rib'ak chirij ch'umil. Xtawtak Jerusalén chi rilic Kakaj Jesús. 2Xtz'onajtak jtaquil cla', xijtak: ¿Lamas wi' jreyak yak rijajl Israel ri xq'uisi'yc? Oj xkila'ch jch'umil cuando wojch laj jsuc'lal lamas tielwi'ch k'ij y xojpe chi jnimirsaj jk'ij, xche'tak.

3Cuando man rey Herodes xta jtaquil chi jilonli tijb'ijtak, sub'laj xoc il chi jtaic y jilon juntir cristian ri wi'tak Jerusalén. 4Xpe Herodes, xtak jsiq'uijcak mak jb'ab'alak yak ajc'amaltak jb'eak cristian riq'ui Kakaj Dios pach yak ajtijoltak cristian re Jpixb' Kakaj Dios y xtz'onaj rechak lamas tiq'uisi'ywi' jun ri b'il jwi'l Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew.

5Rechak xijtak re man rey: Ji' tiq'uisi'y Belén ri jun tilmit re Judea jilon xcan jtz'ib'aj jun ajk'asal Jyolj Kakaj Dios ojr cuando xij chirij jilonri:

6At tilmit Belén ri jun tilmit re Judea, ma' at ta' jun tilmit ri ta' cojol jk'ij chijxo'lak mak tilmit re Judea, jwi'l cla' tiq'uisi'ywi' jun rey ri tic'amow jb'eak yak rijajl Israel ri inwinak, xche', xche'tak re.

7Xpe Herodes, xtak jsiq'uijcak chi mukukil mak winak ri tijojem rib'ak chirij ch'umil pire xijsaj re nen or xriltak man ch'umil. 8Ajruc're' xtaktakb'i Belén, xij rechak: Jattak, toctatak lamas wi' man ra ne' li y cuando tata'tak, tik'ax ab'ijtak chic chwe lamas wi' pire tib'e innimirsaj jk'ij, xche' rechak.

9Mak winak ri tijojem rib'ak chirij ch'umil cuando xtatak ri xijsaj rechak jwi'l man rey, xe'tak. Y man ch'umil ri xriltakch laj jsuc'lal lamas tielwi'ch k'ij nab'eyi' chiwchak ajri' xe' wa'rok la' man luwar lamas wi' ra ne'. 10Mak winak li ri tijojem rib'ak chirij ch'umil cuando xriltak xwa'r man ch'umil sub'laj xqui'cottak. 11Cuando xoctak la ja, xriltak man ra ne' pach María ri jchuch, rechak laj or xxucb'a' rib'ak chiwch man ra ne' chi jnimirsaj jk'ij y xteb'a' jcaxak y xsipajtak oro, pom y mirra re ra ne'. 12Y mak winak li ri tijojem rib'ak chirij ch'umil xijsaj rechak laj richc'ak chi ta' chiqui' tik'axtak riq'ui man rey. Jwi'li'li ji'chak xk'axtakb'i li jun jalan b'e cuando xk'ajtakb'i laj richochak.

José pach María tib'etak Egipto

13Cuando jorok b'i'taka' mak winak ri tijojem rib'ak chirij ch'umil, xrichc'aj José chi xwab'a' rib' jun ranjl Kakaj Dios ri Kajawl chiwch y xij re: B'iiten, c'amb'i man ra ne' pach jchuch, jattak Egipto. Wa'xentak cla' asta tina imb'ijna chawechak cuando ateltakch cla' jwi'l man rey Nab'e Herodes tijtoca' man ra ne' pire tijcamsaj, xche' anjl re José.

14Y lak'ab' li cuando xc'astaj jwich José, xb'iitb'ic, xc'amb'i ra ne' pach jchuch xe'tak Egipto. 15Cla' xwa'xtak asta xtaw k'ij xcam Herodes. Jilonli xantak pire xtaw chiwch Jyolj Kakaj Dios ri Kajawl ri xij jun ajk'asal Jyolj Kakaj Dios cuando xij jilonri:

Egipto xinsiq'uij Inc'ajol, xche' Kakaj Dios.

Nab'e Herodes tijtak jcamsaj tra winak

16Nab'e Herodes cuando xretemaj chi xsub'saji' jwi'lak mak winak ri tijojem rib'ak chirij ch'umil sub'laj xpe retzal, xtak jcamsajcak tra winak ri ajri' jq'uisi'ycak asta mak tra ri wi' cacab' junb'ak ri wi'tak Belén pach mak tra ri wi'tak chijc'ulel man tilmit li, jwi'l wi'chak quib' junab' jb'ij jwi'lak mak winak ri tijojem rib'ak chirijak mak ch'umil.

17Jilonli xtaw chiwch Jyolj Kakaj Dios ri xcan jtz'ib'aj Jeremías ri ajk'asal Jyolj Kakaj Dios ri xij jilonri:

18Li tilmit Ramá xtasaj sub'laj ok'ej y sub'laj ch'ejejem jwi'l b'is.

Y ri' Raquel ri tiok' chirijak yak ric'lal.

Ta' raj tiye'saj jcowil ranm jwi'l xcami' yak ric'lal, xche' Kakaj Dios.

José pach María tik'ajtak Nazaret

19Pero cuando jorok cami' man Nab'e Herodes, José wi' Egipto cuando xrichc'aj chi xwab'a' chic rib' jun ranjl Kakaj Dios ri Kajawl chiwch y xij re jilonri: 20B'iiten, c'amb'i man ra ne' pach jchuch, k'ajentak laj jluwrak yak rijajl Israel jwi'l lajori xcamtaka' mak ri rajak roj xcamsajtak ra ne', xche' re.

21José xb'iitc, xc'amb'i ra ne' pach jchuch xe'tak laj jluwrak yak rijajl Israel. 22Pero cuando xta chi Herodes Arquelao xcan pire rey re Judea pi jq'uexwach Nab'e Herodes ri jkaj, José xtzaak jch'ol chi b'enam cla' y xijsaj re jwi'l Kakaj Dios laj richc' chi ta' tib'e cla'. Jwi'li'li ji' xe' Galilea. 23Xe' wa'x Nazaret ri jun tilmit re Galilea. Jilonli xtaw chiwch ri xijtak yak ajk'asaltak Jyolj Kakaj Dios ojrtaktzij jilonri:

Re tina b'ijsajna chirij chi aj Nazareti'n, xche'tak.

Lok'laj Jyolj Kakaj Dios

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index