Dritarja e kërkimit

Zenez 1

Lakreasyon

1O konmansman, Bondye ti kree lesyel ek later. 2Later ti san okenn laform e vid; partou ti fernwanr. Lespri Bondye ti bouze par lao delo.

3Alor, Bondye ti dir: I ava annan lalimyer. E lalimyer ti aparet. 4Bondye ti war ki lalimyer ti bon e i ti separ lalimyer avek fernwanr. 5Bondye ti apel lalimyer lizour, e fernwanr aswar. Aswar ti fer e apre, lizour ti arive. Sa ti premye zour.

6Alor, Bondye ti dir: I ava annan en twa pour separ bann delo! 7Bondye ti separ delo an de parti: Bann delo ki ti anba avek bann delo ki ti lao. Sa ti arive. 8Bondye ti apel sa twa lesyel. Aswar ti fer e bomaten ti arive. Sa ti dezyenm zour.

9Alor, Bondye ti dir: Bann delo ki anba lesyel ava rasanble dan en sel landrwa e later ferm ava aparet! Sa ti arive. 10Bondye ti apel landrwa ferm later, e delo ki ti'n rasanble ansanm, lanmer. Bondye ti war ki sa ti bon.

11Apre, Bondye ti dir: Later ava prodwir verdir, bann plant ki annan lagrenn dapre sak lespes, bann pye dibwa ki aport fri avek lagrenn ladan dapre sak lespes! Sa ti arive. 12Later ti prodwir verdir: Bann plant avek lagrenn dapre sak lespes, e bann pye dibwa ki aport fri avek lagrenn ladan dapre sak lespes. Bondye ti war ki sa ti bon. 13Aswar ti fer e bomaten ti arive. Sa ti trwazyenm zour.

14Alor, Bondye ti dir: I ava annan bann lalimyer dan lesyel pour separ lizour avek aswar; zot ava servi koman siny pour endik bann lafet, bann zour ek bann lannen. 15Bann lalimyer dan lesyel ava donn laklerte lo later! Sa ti arive.

16Bondye ti fer de gran lalimyer: Sa pli gran lalimyer, soley, pour kontrol lizour e sa pli pti lalimyer, lalin, pour kontrol aswar. I ti osi fer bann zetwal. 17Bondye ti plas zot dan lesyel pour ekler later, 18pour kontrol lizour ek aswar, pour separ lalimyer avek fernwanr. Bondye ti war ki sa ti bon. 19Aswar ti fer e bomaten ti arive. Sa ti katriyenm zour.

20Bondye ti dir: Bann delo ava ranpli avek toudsort kreatir vivan, e i ava annan bann zwazo ki anvole dan lesyel par lao sirfas later! 21Alor, Bondye ti kree osi bann gran mons maren ek tou lespes kreatir ki viv dan delo. I ti osi kree tou zwazo avek lezel dapre sak lespes. Bondye ti war ki sa ti bon. 22Bondye ti beni zot. I ti dir: Zot ava ogmante e ranpli delo lanmer, e bann zwazo ava ogmante lo later! 23Aswar ti fer e bomaten ti arive. Sa ti senkyenm zour.

24Alor, Bondye ti dir: Later ava prodwir bann et vivan dapre sak lespes: Zannimo domestik, pti bebet, zannimo sovaz, sakenn dapre son lespes. Sa ti arive. 25Bondye ti kree tou kalite zannimo dapre sak lespes: Zannimo sovaz, dapre sak lespes, zannimo domestik, dapre sak lespes, bann pti bebet, dapre sak lespes. Bondye ti war ki sa ti bon.

26Apre, Bondye ti dir: Annou kree et imen dan nou limaz e dan nou resanblans. I ava soumet anba son dominasyon, tou pwason dan lanmer, tou zwazo dan lesyel ek tou bann zannimo lo later!

27Alor, Bondye ti kree et imen dan son limaz; dan limaz Bondye i ti kree zot, zonm ek fanm. 28Bondye ti beni zot. I ti dir: Zot ava fer zanfan, zot ava ogmante e ranpli later; zot ava soumet anba zot dominasyon, tou pwason dan lanmer, tou zwazo dan lesyel ek tou zannimo ki bouze lo later!

29Bondye ti dir: Mon donn zot, tou plant avek lagrenn lo later ek tou pye ki raport fri avek lagrenn ladan. Zot ava servi tousala pour zot nouritir. 30Mon donn tou verdir koman nouritir pour tou bann zannimo lo later, pour tou bann zwazo e pour tou bann kreatir ki annan lavi lo later. Sa ti arive. 31Bondye ti regard tou sa ki i ti'n fer; tou ti tre bon. Aswar ti fer, lizour ti arive. Sa ti sizyenm zour.

Labib An Kreol Seselwa

2013 Bible Society in the Seychelles

More Info | Version Index